กิจกรรรมภายในวัดละหาร

ทำบุญถวายสังฆทานวัดละหาร
วัดละหารเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับชุมชน จึงมีศรัทธาสาธุชนมาทำบุญที่วัดละหารเป็นประจำ ทางวัดจึงได้อำนวยความสะดวกให้กับบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญ  ด้วยการตั้งสถานที่รับสังฆทานซึ่งอยู่ในวิหารหลวงพ่อป่าเลไลย์ ทั้งยังเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อป่าเลไลย์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดละหารและชาวบางบัวทอง  เนื่องจากการถวายสังฆทานนั้นถือว่าเป็นบุญใหญ่ เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมาก เพราะสังฆทานเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน  ทักขิณาวิภังคสูตร   ว่าการถวายสังฆทานแก่คณะพระสงฆ์มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจงแก่พระพุทธเจ้า  แม้ยังทรงพระชนม์อยู่   โดยเวลาเปิดทำการดังต่อไปนี้

วันธรรมดา

เปิดเวลา 07.30 น - 15.00 น.

วันพระและวันหยุด

เปิดเวลา 06.00 น - 17.00 น.

 

 


ตักบาตรพระตามกำลังวัน สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา


เติมน้ำมันตะเกียงเพิ่มความสว่างไสวให้กับชีวิต

ร้านนวดแผนโบราณ
ทางวัดได้ส่งเสริมให้ญาติโยมได้มีอาชีพด้วยการให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนวดแผนไทย มาให้บริการญาติโยมที่มาทำบุญหรือปฏิบัติธรรมที่วัด ที่อาจมีอาการปวดเมื่อย ใด้ใช้บริการนวดผ่อนคลาย และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพิ่มอีกทาง

ร้านกาแฟสด
เป็นทั้งสถานที่พักผ่อน อ่านหนังสือ ดื่มกาแฟ และรับประทานอาหารด้วย ร้านกาแฟเปิดให้บริการทุกวัน มีทั้งชา กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ และขนมหลายอย่างให้บริการ

ร้านจำหน่ายอาหารปลา/วังมัจฉา
วังมัจฉา เป็นโป๊ะให้อาหารปลา วัดละหารเป็นเขตอภัยทาน โดยทิศใต้ติดคลองบ้านกล้วย และทิศตะวันออกติดคลองบางบัวทอง มีปลาสวายจำนวนมาก ผู้ที่มาทำบุญก็มักจะทำทานด้วยโดยให้อาหารปลา รายได้จากการจำหน่ายอาหารปลาเข้าวัด
WATLAHAN - COPYRIGHT 2018 - ALL RIGHTS RESERVED